Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AMSGrafix! (FunArt)

Definicje

„niniejszy Regulamin” - Regulamin;

"Sklep internetowy" - Sklep;

„Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem amsgrafix.com.pl;

„Towar/Towary” - artykuły oferowane w sklepie;

„Klient” – osoba lub firma dokonująca zakupu w naszym sklepie; (klient niebędący Konsumentem nie ma prawa odstąpienia od umowy)

„Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Amsgrafix! Agnieszka Stanula z siedzibą w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 16A, 30-732 Kraków, NIP: 6782815818; tel.: 691 20 42 43, e-mail: sklep@funart.com.pl, aga@amsgrafix.com.pl. Adres siedziby jest także adresem do składania reklamacji.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich, i są cenami brutto, zawierają obowiązujący w Polsce podatek VAT. Sklep wystawia faktury VAT na sprzedawane towary.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
- e-mailem: sklep@funart.com.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, że Sklep otrzymał zamówienie.

5. Oferty www.funart.com.pl kierowane są do osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.

6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie zasady realizacji i parametry usługi - ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

8. Sklep nie wysyła zamówionych towarów za „pobraniem”, nie przyjmujemy również zapłaty za towary w gotówce - realizujemy wyłącznie zlecenia na podstawie przedpłat.

§3 Umowa kupna

1. Zawarcie umowy kupna następuje w momencie, gdy Sklep przyjmie zamówienie klienta, (klient podał wymagane swoje dane, umożliwiając w ten sposób otrzymanie zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na ewentualną ustną weryfikację złożonego zamówienia) wysyłając zamówiony towar i potwierdzając ten fakt drugim e-mailem (potwierdzenie).

2. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówień oraz prawo do wcześniejszej sprzedaży magazynowanych produktów.

3. Sklep dostarcza produkty za granicę. Umowa kupna zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

4. Wszystkie produkty wystawione w dziale promocji, proponowane są, aż do wyczerpania się ich w zapasach magazynowych. Produkty z cenami promocyjnymi są produktami jakościowo pełnowartościowymi, jednak mogą lekko odbiegać od parametrów regularnej oferty, o czym klient jest zawsze informowany, dlatego też nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

5. Dokonując zakupu w sklepie www.funart.com.pl automatycznie akceptujecie Państwo regulamin sklepu.

§4 Płatności

1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

2. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

3. Akceptujemy wszystkie wpłaty z Polski i zagranicy. Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew na polskie konto bankowe, płatność systemem Dotpay. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z procesem płatniczym klienta.

4. Nr konta dla przelewów w PLN: zawsze jest zawarty w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienie.

5. Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Odbiorca: AMSGRAFIX! AGNIESZKA STANULA
Numer rachunku (IBAN): PL57109016650000000108289988

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

§5 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy (po wcześniejszej przedpłacie na konto - nie przyjmujemy płatności gotówkowych).

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Zamówiony towar dostarczany jest na podany przez klienta adres.

4. Dostawa towarów następuje w terminie od 1 do 14 dni roboczych, od momentu odnotowania przez nas Państwa płatności za zamówienie. Przesyłki zawierające indywidualne zamówienia realizowane są od 1 do 30 dni roboczych, jeżeli nie zostanie ustalony indywidualnie inny termin dostawy.

5. Sklep zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu z winy firmy wysyłkowej. Zawartość paczki zaleca się sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, zaleca się by spisać protokół. W innym przypadku gwarancja nie będzie przez Sklep uwzględniona.

§6 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Zdjęcia oferowanych Towarów, a w szczególności kolory mogą trochę odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, (kolory, faktury, rysunki...) mogą wynikać z ręcznej obróbki plastycznej i nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru - zastrzegamy, że w wyrobach Handmade jest to efekt zamierzony. Każda dekoracja poddawana ręcznym zdobieniom ma mieć charakter indywidualny. Klient przyjmując warunki regulaminu godzi się i akceptuje ten fakt.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy, Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. Klient nie jest obciążany kosztami zwrotu płatności. Kupujący ponosi koszty odesłania produktu. Jeśli produkt nie zostanie zwrócony w pierwotnym stanie, kupujący będzie odpowiedzialny za ewentualną utratę wartości.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania towaru od klienta.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, a więc w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobną. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta- ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH. Przykładowo odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (tabliczek adresowych, numerów i liter, fototapet, banerów reklamowych, produktów o zmienionych parametrach wyjściowych...). Do takich produktów obowiązują zasady reklamacji i rękojmi.

7. Formularz odstąpienia od umowy dołączony jest do strony Reklamacje i zwroty w wersji pdf. Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres: Amsgrafix! Agnieszka Stanula z siedzibą w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 16A, 30-732 Kraków, lub na e-mail: sklep@funart.com.pl.

Ważna informacja: Nasze dekoracje często są bardzo delikatne i wymagają odpowiednich zabezpieczeń podczas transportu. Przy pakowaniu zwrotu, proszę zwrócić uwagę żeby należycie zabezpieczyć paczkę (najlepiej w oryginalne wzmocnienia użyte w opakowaniu). Uszkodzenie towaru podczas transportu zwrotnego skutkuje utratą jego wartości, co może spowodować obarczeniem konsumenta odpowiedzialnością za zmniejszenie wartości rzeczy - w przypadku jej zwrotu, w związku z odstąpieniem od umowy zawieranej na odległość (art. 34 ust. 4 u.p.k.).

 

§8 Gwarancja

1. We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie - po spełnieniu prawnie określonych wymagań - wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji. Formularz Reklamacji Towaru dostępny jest na stronie Reklamacje i Zwroty.

2. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, (kolory, faktury, rysunki, żłobienia...) wynikające z ręcznej obróbki dekoracji nie mogą być podstawą do reklamacji towaru - zastrzegamy, że w wyrobach Handmade jest to efekt zamierzony. Klient przyjmując warunki regulaminu godzi się i akceptuje ten fakt.

§9 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10 Własność intelektualna

1. Wszystkie nasze produkty są chronione prawami autorskimi.

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§11 Używanie Cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki, są przez nasz Serwis przekazywane i zapisywane do pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, tabletu). Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki temu, system zapamiętuje min. zawartość koszyka w trakcie zakupów, zapamiętywane są wyniki wyszukiwania. Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail, IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Cookies nie służą do tworzenia indywidualnego profilu aktywności klienta. W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku urządzenia.

§12 Regulacje końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zawartych umów kupna - sprzedaży między Sklepem a klientami będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

2. Jeśli polubowne rozwiązanie będzie niemożliwe, wszelkie spory rozstrzygane będą poprzez Sąd odpowiedni dla siedziby właściciela Sklepu.

§12 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

● administratorem Pani/Pana/Firmy danych osobowych jest firma AMSGrafix! Agnieszka Stanula z siedzibą ul. Płk. Dąbka 16A, 30-732 Kraków, NIP: 678 281 58 18 reprezentowana przez Agnieszkę Stanula, adres e-mail: aga@amsgrafix.com.pl.

● Pani/Pana/Firmy dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania.

● Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, dochodzenia należności, marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora.

● Dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w lub bezpośrednio współpracujące (biuro księgowe, administrator platformy internetowej) z AMSGrafix! Agnieszka Stanula i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

● Dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej
● Dane będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody przez cały okres korzystania z usług AMSGrafix! Agnieszka Stanula, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo podatkowe, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

● Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

● W przypadku stwierdzenia, że Pani / Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

● W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.