Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy AMSGrafix!.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Firma AMSGrafix! nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasza firma posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki, są przez nasz Serwis przekazywane i zapisywane do pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, tabletu). Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki temu, system zapamiętuje min. zawartość koszyka w trakcie zakupów, zapamiętywane są wyniki wyszukiwania. Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail, IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Cookies nie służą do tworzenia indywidualnego profilu aktywności klienta. W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku urządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

● administratorem Pani/Pana/Firmy danych osobowych jest firma AMSGrafix! Agnieszka Stanula z siedzibą ul. Płk. Dąbka 16A, 30-732 Kraków, NIP: 678 281 58 18 reprezentowana przez Agnieszkę Stanula, adres e-mail: aga@amsgrafix.com.pl.

● Pani/Pana/Firmy dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania.

● Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, dochodzenia należności, marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora.

● Dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w lub bezpośrednio współpracujące (biuro księgowe, administrator platformy internetowej) z AMSGrafix! Agnieszka Stanula i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

● Dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej
● Dane będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody przez cały okres korzystania z usług AMSGrafix! Agnieszka Stanula, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo podatkowe, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

● Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

● W przypadku stwierdzenia, że Pani / Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

● W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.